Om ITS

Vi är en fullserviceaktör inom logistik med strategiskt placerade lokaler i Sveriges demografiska mittpunkt.
Tack vare en gedigen kunskap, ett nära samarbete och personlig service, samt engagerade medarbetare kan vi erbjuda effektiva tjänster inom lagerservice, godshantering, distribution, dokumentation och tullservice.

 

Vi erbjuder idag ett brett utbud av tjänster inom bland annat distribution, dokumentation, tullhantering och tullagring. Vägen från tulldeklarerande enmansföretag till dagens mångsidiga logistikpartner har varit både spännande och berikande.

När Sverige gick med i EU försvann en stor del av förutsättningarna för vår traditionella verksamhet. Vi fann oss sporrade till nytänkande och förändring, något som i efterhand har visat sig vara väl värt mödan.

1992 byggde vi vårt första lager i Åsbro. Under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet byggde vi sedan ut lagret fyra gånger till dess nuvarande kapacitet på 8 000 kvadradmeter. 2002 blev ITS utsett till Årets företag i Askersunds kommun. 2007 tog vi det viktiga beslutet att bygga ytterligare ett lager i Hallsberg. Hallsbergslagret, som ligger i direkt anslutning till Hallsbergs Kombiterminal, är ett hypermodernt logistikkomplex på 23 000 kvadratmeter. Idag har vi en total lageryta på 50 000 kvadratmeter i Hallsberg och Åsbro.

2008 blev ITS ett så kallat "gasellföretag" med en omsättningsökning på 170% på tre år. 2010 blir ITS AEO-certifierat av tullverket genom att vi kunnat visa upp omfattande arbetsrutiner för tullhantering och säkerhet och skyddsarbeten.

En av de största fördelarna med ITS är att vi är ett flexibelt och helt neutralt familjeföretag, vilket innebär att vi inte är bundna till några speciella transportörer utan kan välja vilka vi vill. En annan viktig styrka är det geografiska läget: inom en radie på 25 mil når vi 71% av Sveriges befolkning, plus hela Oslo-regionen. Vår verksamhet präglas av kunskap, erfarenhet och hög flexibilitet. Kvalitetssäkring samt anpassning till våra kunders behov har alltid högsta prioritet.

-Ulf Dahl
Styrelseordförande och grundare av ITS

 

Våra lokaler

Hallsberg

I början av Oktober 2008 invigde ITS sin nya lokal i Hallsberg. Lokalen, med sina 23 000 kvadratmeter uppvärmd lageryta och 9 portar för in- och utlastning, ligger strategiskt placerad i Hallsberg och med bara några kilometers avstånd från riksväg 50 och E20. I direkt anslutning ligger Hallsbergs kombiterminal. Där lossas och lastas cirka 45 000 enheter per år i form av containrar, växelflak och trailers.

Åsbro

Åsbro-lokalen byggdes 1992 och bestod då av kontor och ett litet lager. Sedan dess har lokalen byggts ut fyra gånger och har idag uppvärmda lagerytor på 10 000 kvadratmeter och cirka 200 kvadratmeter kontorsytor. Från Åsbro sköts det mesta av det administrativa arbetet och här finns även vår tullavdelning.

 

Kvalitet och miljö

Vi arbetar efter ett kvalitets- och miljö-ledningssystem enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Det innebär att vi strävar efter att identifiera vår verksamhets processer, fastställer metoder för att tillgodose kundkrav, säkerställer produktionsresurser, löpande följer upp vår verksamhet och arbetar med ständiga förbättringar.
För att förbättra miljön arbetar vi kontinuerligt för att identifiera vår verksamhets belastning och hur vi ska minska den.

 

AEO

AEO, godkänd ekonomisk aktör, är ett EU-gemensamt certifieringsprogram. Syftet är att skapa en ökad säkerhet i världen samt en effektiv och enhetlig tullhantering i EU.

Generella krav för att bli AEO-certifierad:

- Vederbörligen styrkta uppgifter om företagets tidigare efterlevnad av Tullverkets krav.
- Ett tillfredsställande system för affärsbokföring och, i förekommande fall, bokning av transporter, vilket möjliggör lämpliga tullkontroller.
- I förekommande fall, erkänd ekonomisk solvens, och i tillämpliga fall, lämpliga säkerhets- och skyddsnormer.

ITS Logistikpartner AB är ett AEO-certifierat företag (tullförenklingar och säkerhet och skydd). Detta på grund av att vi har kunnat visa tullverket dokumenterade arbetsrutiner gällande tullhantering och säkerhet och skyddsarbete samt att vi kontinuerligt uppdaterar och efterlever dessa rutiner.