Lastkajer på ITS i Hallsberg. Nattbild på lastbil och container på ITS i Hallsberg

Kvalitet och miljö

Vi arbetar efter ett kvalitets- och miljö-ledningssystem enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004.
Det innebär att vi strävar efter att identifiera vår verksamhets processer, fastställer metoder för att tillgodose kundkrav, säkerställer produktionsresurser, löpande följer upp vår verksamhet och arbetar med ständiga förbättringar.
För att förbättra miljön arbetar vi kontinuerligt för att identifiera vår verksamhets belastning och hur vi ska minska den.© Copyright 2010 ITS Logistikpartner|Webbplatsen är producerad av Curaso