Lastkajer på ITS i Hallsberg. Nattbild på lastbil och container på ITS i Hallsberg

Våra lokaler

Åsbro-lokalen byggdes 1992 och bestod då av kontor och ett litet lager. Sedan dess har lokalen byggts ut fyra gånger och har idag uppvärmda lagerytor på 9000 kvadratmeter och cirka 200 kvadratmeter kontorsytor. Från Åsbro sköts det mesta av det administrativa arbetet och här finns även vår tullavdelning.

I början av Oktober 2008 invigde ITS sin nya lokal i Hallsberg. Lokalen, med sina 11 000 kvadratmeter uppvärmd lageryta och 9 portar för in- och utlastning, ligger strategiskt placerad i Hallsberg och med bara några kilometers avstånd från riksväg 50 och E20. I direkt anslutning ligger Hallsbergs kombiterminal. Där lossas och lastas cirka 45 000 enheter per år i form av containrar, växelflak och trailers.© Copyright 2010 ITS Logistikpartner|Webbplatsen är producerad av Curaso